Refundacja NFZ

Refundacja to możliwość nabycia leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, których koszt częściowo lub w całości pokrywa Narodowy Fundusz Zdrowia.

Zasady refundacji opisuje Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie z dnia 29 maja 2017 r. (Dz. U. 2017 poz. 1061 z późn. zm.). Warto wiedzieć, że nieliczne zapisy Rozporządzenia zostały zmienione na mocy Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 18 stycznia 2018 r.

Po więcej informacji dotyczących naszej oferty podlegającej refundacji  zapraszamy do kontaktu  z naszymi specjalistami w biurze obsługi klienta. Mając potwierdzone zlecenie do refundacji zapraszamy do kontaktu z naszym biurem obsługi klienta – KONTAKT, podając w treści numer zlecenia refundacyjnego oraz produkt który chcieliby Państwo zakupić.

Aparaty CPAP, bezdech senny

Wyświetlanie wszystkich wyników: 7

W ofercie medycznego sklepu internetowego i stacjonarnego Medseven w Bydgoszczy znajdują się aparaty CPAP, czyli urządzenia stosowane w celu skutecznego leczenia obturacyjnego bezdechu sennego oraz innego rodzaju niewydolności oddechowych. Zastosowanie aparatów CPAP w terapii tego typu chorób i schorzeń jest bardzo skuteczną alternatywą dla stosowanych do tej pory terapii, które opierały się na stosowaniu środków farmakologicznych oraz na wykonywaniu mających na celu skorygowanie anatomicznych wad górnych dróg oddechowych operacji chirurgicznych. Zastosowanie aparatów CPAP często daje pozytywne efekty już po pierwszym zastosowaniu.

Na czym polega działanie aparatów CPAP?

Aparaty CPAP to niewielkie urządzenia, które w trakcie snu znajdują się w bezpośredniej odległości, śpiącego pacjenta. Każde urządzenie CPAP składa się z aparatu, które zajmuje się pompowaniem powietrza oraz z maski twarzowej CPAP, która jest umieszczona na twarzy osoby cierpiącej z powodu bezdechu sennego. Aparat i maska CPAP są ze sobą połączone elastyczną rurą. Zadaniem aparatu CPAP jest wspomaganie oddychania podczas snu i eliminacja powstających u pacjentów epizodów bezdechu. Jest to możliwe poprzez stałe dostarczanie pacjentowi podczas snu odpowiedniej ilości powietrza, które jest pod stałym, dodatnim ciśnieniem. Dokładna wartość dostarczanego pacjentowi ciśnienia powinna zależeć od stopnia zaawansowania choroby oraz od charakteru występujących u pacjenta objawów. Odpowiedni poziom ciśnienia powietrza powinien być indywidualnie dobrany przez lekarza do potrzeb pacjenta. Dostarczanie pacjentowi bezpośrednio do dróg oddechowych powietrza pod stałym dodatnim ciśnieniem sprawia, że możliwe jest utrzymanie we właściwej pozycji, normalnie zapadających się na skutek bezdechu sennego gardła i języka. Niedopuszczenie do ich zapadnięcia sprawia, że drogi oddechowe pacjenta pozostają drożne i dzięki temu może on spokojnie przespać całą noc.

Refundacja na aparaty CPAP

Pacjenci, którzy mają zdiagnozowany obturacyjny bezdech senny i którzy otrzymali od lekarza stosowane zlecenie, mogą się ubiegać o refundację aparatów CPAP, czyli o dofinansowanie zakupu koniecznego do podjęcia leczenia urządzenia medycznego oraz wszystkich niezbędnych akcesoriów, czyli przede wszystkim masek twarzowych lub nosowych oraz niezbędnego, dedykowanego osprzętu. Dorośli pacjenci mogą się ubiegać o refundację aż 90 proc. kosztów zakupu, natomiast dzieci i młodzież, czyli pacjenci, którzy nie ukończyli jeszcze 18 lat mogą dostać dofinansowanie całości kosztu zakupu urządzenia i akcesoriów.