Aparaty CPAP / AutoCPAP

W ofercie medycznego sklepu internetowego i stacjonarnego Medseven w Bydgoszczy znajdują się aparaty CPAP, czyli urządzenia stosowane do skutecznego leczenia obturacyjnego bezdechu sennego oraz innego rodzaju niewydolności oddechowych.

Wyświetlanie wszystkich wyników: 14

Wykorzystanie aparatów CPAP w terapii tego typu schorzeń jest bardzo skuteczną alternatywą dla stosowanych do tej pory metod, które opierały się na stosowaniu środków farmakologicznych oraz na wykonywaniu mających na celu skorygowanie anatomicznych wad górnych dróg oddechowych operacji chirurgicznych. Używanie aparatów CPAP często daje pozytywne efekty już po pierwszej nocy.

Na czym polega działanie aparatów CPAP?

Aparaty CPAP to niewielkie urządzenia medyczne stosowane w czasie snu. Każde urządzenie CPAP składa się z aparatu pompującego powietrze oraz twarzowej lub nosowej maski CPAP, którą zakłada się odpowiednio na usta i nos bądź wyłącznie na nos. Aparat i maska CPAP są ze sobą połączone elastyczną rurą. Zadaniem aparatu CPAP jest wspomaganie oddychania podczas snu i eliminacja powstających u pacjentów epizodów bezdechu. Jest to możliwe poprzez stałe dostarczanie śpiącemu pacjentowibezpośrednio do dróg oddechowych odpowiedniej ilości powietrza, które jest pod stałym dodatnim ciśnieniem. Dokładna wartość ciśnienia zależy od stopnia zaawansowania choroby oraz od charakteru objawów. Odpowiedni poziom ciśnienia powietrza powinien być indywidualnie dobrany przez lekarza. Zastosowanie aparatu CPAP uniemożliwia zapadanie się gardła i języka, dzięki czemu drogi oddechowe pacjenta pozostają drożne i może on spokojnie przespać całą noc, oddychając prawidłowo.

Refundacja aparatów CPAP w sklepie Medseven w Bydgoszczy

Pacjenci ze zdiagnozowanym obturacyjnym bezdechem sennym, którzy otrzymali od lekarza stosowne zlecenie, mają prawo do refundacji aparatów CPAP, czyli dofinansowania zakupu tego urządzenia medycznego oraz wszystkich niezbędnych akcesoriów, przede wszystkim masek twarzowych lub nosowych, przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Dorośli pacjenci mogą uzyskać refundację aż 90 procent kosztów zakupu, natomiast dzieciom i młodzieży, czyli pacjentom, którzy nie ukończyli jeszcze 18 roku życia, przysługuje dofinansowanie całości kosztu zakupu urządzenia i akcesoriów.