REKLAMACJA / ZWROT TOWARU – krok po kroku

Podstawa prawna Procesu reklamacji bądź Odstąpienia do umowy odnosi się do regulaminu sklepu www.sklep.medseven.pl dostępnego w LINKU

1. Wypełnij Elektroniczny Formularz Reklamacji / Zwrotu bądź skorzystaj z załączonych poniżej dokumentów dla wybranego rodzaju sprawy wysyłając je drogą elektroniczną na adres e-mailowy: sklep@medseven.eu bądź adres do korespondencji: Medseven sp. z o.o. ul. Startowa 3, 85-744 Bydgoszcz.

2. Oczekuj na odpowiedź e-mailową bądź telefoniczną (w przypadku wysłania zgłoszenia pocztą tradycyjną) – wtedy przekażemy Ci “NUMER SPRAWY”. Pozwala nam to sprawnie zarządzać procesami reklamacji / zwrotu.
– obsługa sklepu może poprosić drogą elektroniczną o zdjęcia produktu w przypadku zgłoszenia reklamacyjnego.

3.  PRZYGOTUJ PRZESYŁKĘ.

– Zakupiony produkt dołącz w nieuszkodzonym stanie i w oryginalnym opakowaniu (wyroby medyczne) wraz z całą jego zawartością zapakuj, zabezpieczając przed zniszczeniem w transporcie.

– Dołącz do przesyłki dowód zakupu, wydrukowane i podpisane oświadczenie odstąpienia od umowy bądź dokument reklamacyjny , a w przypadku wysłanego formularza elektronicznego wydrukowany i podpisany e:mail potwierdzający zgłoszenie, który otrzymasz po wysłaniu formularza elektronicznego.

W widocznym miejscu – opatrz przesyłkę NUMEREM SPRAWY, podanym przez pracownika Biura Obsługi Klienta.

4. WYŚLIJ PACZKĘ.

W terminie nie przekraczającym 14 dni od zgłoszenia odstąpienia od umowy bądź rozpoczęcia procesu reklamacyjnego wyślij paczkę na adres Medseven sp. z o.o. ul. Startowa 3, 85-744 Bydgoszcz.

W przypadku odstąpienia od umowy w terminie 14 dni otrzymasz zwrot należności. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do chwili otrzymania z powrotem zwracanych towarów lub dostarczenia dowodu odesłania.

INSTRUKCJA - Formularz reklamacji / zwrotu

Prosimy o zaznaczenie rodzaju zgłoszenia dla reklamacji, zwrotu całości zamówienia bądź jego części.


Następnie uzupełniamy wszystkie dane Adresowe Klienta 
W przypadku zwrotu Całości zamówienia bądź jego części prosimy o wpisanie w to okno numeru konta bankowego. prosimy o bardzo dokładne sprawdzenie tego elementu.

Proszę wprowadzić numer telefony do kontaktu a także adres e-mail. Uprzejmie prosimy zweryfikować poprawność danych, ponieważ w innym przypadku nie będziemy w stanie się z Państwem skontaktować. W przypadku braku kontaktu e-mailowego po upływie 48 godzin zapraszamy do kontaktu telefonicznego.

 

W tym oknie zaznaczamy jakich działań z naszej strony Państwo oczekują działań. W przypadku zwrotu całości zamówienia bądź jego części prosimy o wybranie odpowiedniego elementu.

W tym oknie zaznaczamy czego dotyczy odstąpienie od umowy. Określamy czy będzie to zwrot całości zamówienia czy jego części.


Prosimy wpisać dokładne informacje dotyczące reklamowanego towaru. Pozwoli nam to szybko dotrzeć do rodzaju usterki i rozstrzygnąć zgłoszenie reklamacyjne. W przypadku zwrotu całości bądź części zamówienia prosimy wpisać ZWROT CAŁOŚCI ZAMÓWIENIA bądź ZWROT CZĘŚCI ZAMÓWIENIA podając co Państwo chcą zwrócić.

Ostatni z elementów formularza to adres do wysyłki Towaru, jest to bardzo ważny element który nie może zostać pominięty w przypadku reklamacji - w przypadku zwrotu jest on niepotrzebny, ale z uwagi na jego klauzulę ważności w procesie reklamacyjnym prosimy również o obligatoryjne zaznaczenie osoby które dokonują zwrotu.

Po zaznaczeniu antyspamowego filtra Wysyłamy Zgłoszenie.

Kopię jego otrzymują Państwo na emaila, oczekując na kontakt emailowy naszych pracowników, którzy zajmą się Państwa sprawą, nadając w odpowiedzi e-mailowej NUMER SPRAWY, który należy zamieścić w widocznym miejscu przesyłki wraz z wydrukowanym zgłoszeniem (treść e-maila). W przypadku ZWROTU CAŁOŚCI ZAMÓWIENIA, bądź ZWROTU CZĘŚCI ZAMÓWIENIA, prosimy zamieścić w paczce również Oświadczenie o Odstąpieniu od Umowy, dostępne w tej sekcji jako dokument do pobrania.

Klauzula Informacyjna dotycząca kontaktu
Treść Klauzuli

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), zwanego dalej RODO, informujemy, iż:

 

 1. Administratorem danych osobowych jest firma Medseven spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Szosa Gdańska 19, 86-031 Osielsko, NIP 5542785431, REGON 34041627200000, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000298764, z kapitałem zakładowym w wysokości: 646.000 zł.
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, kontakt ue.nevesdem@odo
 3. Pana/Pani dane osobowe są przetwarzane w następującym zakresie: imię i nazwisko, adres, w tym adres poczty elektronicznej, telefon
 4. podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji zgłoszenia
 5. dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zgłoszenia serwisowego, na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 6. dane osobowe przechowywane będą w czasie niezbędnym do realizacji zgłoszenia, nie dłużej jednak niż 6 lat po zrealizowaniu usługi serwisowej, na podstawie art. 118 Kodeksu cywilnego – przedawnienie roszczeń
 7. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub uczestniczące w realizacji zgłoszenia (w tym firma spedycyjna)
 8. dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich (poza Europejski Obszar Gospodarczy) ani do organizacji międzynarodowych
 9. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz otrzymania ich kopii, oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem
 10. ma Pani/Pan prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych
 11. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO

 

Fill out my online form.