Regulamin sklpeu


I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

1.Informacje podstawowe:

Sklep internetowy, działający pod adresem https://sklep.medseven.pl/ , prowadzony jest przez Medseven spółka z o.o. z siedzibą: ul. Michała Kleofasa Ogińskiego 2, 85-092 Bydgoszcz, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy – XIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000298764, NIP 554-278-54-31, REGON – 340416272, z kapitałem zakładowym w wysokości: 646.000 zł,

KONTAKT:

e-mail: sklep@medseven.eu
tel.: +48 52 50 65 380
tel.: +48 52 50 65 382

Godziny otwarcia: pon. – pt. 8:00 -16:00

 2.Definicje:

 • DZIEŃ ROBOCZY – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
 • FORMULARZ REJESTRACJI – formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający utworzenie Konta.
 • FORMULARZ ZAMÓWIENIA – Usługa Elektroniczna, interaktywny formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do elektronicznego koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
 • KLIENT (1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną – która zawarła lub zamierza zawrzeć Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą.
 • KODEKS CYWILNY – ustawa Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. 1964 nr 16, poz. 93 ze zm.) – LINK
 • KONSUMENT – osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (dokonuje nabycia towarów na własny użytek).
 • PRZEDSIĘBIORCA NA PRAWACH KONSUMENTA – osoba fizyczna, prowadząca działalność gospodarczą, zawierająca z Usługodawcą umowę sprzedaży bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Wszystkie regulacje dotyczące zamówień złożonych przez klientów kwalifikujących się do tej grupy znajdują się w rozdziale XI niniejszego regulaminu.
 • KONTO – Usługa Elektroniczna, oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Usługobiorcę zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane podane przez Usługobiorcę oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie Internetowym.
 • NEWSLETTER – Usługa Elektroniczna, elektroniczna usługa dystrybucyjna świadczona przez Usługodawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, która umożliwia wszystkim korzystającym z niej Usługobiorcom automatyczne otrzymywanie od Usługodawcy cyklicznych treści kolejnych edycji newslettera zawierającego informacje o Produktach, nowościach i promocjach w Sklepie Internetowym.
 • PRODUKT – dostępna w Sklepie Internetowym rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 • REGULAMIN – niniejszy regulamin Sklepu Internetowego.
 • SKLEP INTERNETOWY – sklep internetowy Usługodawcy dostępny pod adresem internetowym: https://sklep.medseven.pl/
 • KUPON – kupony w dwóch rodzajach, wpisywane w okno „kod kuponu” w obrębie koszyka produktów :

  a)      Kupon promocyjny – kupon przyznawany w formie rabatu cenowego na produkty w sklepie Medseven
  b)    Kupon refundacyjny – kupon przyznawany w przypadku przyznanej przez NFZ refundacji, służy on jedynie do obniżenia wartości wybranego produktu refundowanego przez NFZ o kwotę przyznanego dofinansowania. Kupon refundacyjny nie jest powiązany z żadną promocją czy rabatem promocyjnym  – szczegóły – LINK

 • SPRZEDAWCA/ USŁUGODAWCA – Medseven spółka z o.o. z siedzibą: ul. Michała Kleofasa Ogińskiego 2, 85-092 Bydgoszcz, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy – XIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000298764, NIP 554-278-54-31, REGON – 340416272, z kapitałem zakładowym w wysokości: 646.000 zł, KONTAKT: telefon: +48 733 243 533 e-mail: sklep@medseven.eu
 • UMOWA SPRZEDAŻY – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
 • USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
 • USŁUGOBIORCA(1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną – korzystająca lub zamierzająca korzystać z Usługi Elektronicznej.
 • ZAMÓWIENIE – oświadczenie woli Klienta, składane za pomocą formularza zamówienia sklepu internetowego w celu zawarcia umowy.

Firma Medseven sp. z o.o. posiada wszelkie prawa do sklepu internetowego, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, jego domeny internetowej, strony internetowej sklepu. Nazwa oraz logo stanowią dobro prawnie chronione, jakiekolwiek ich wykorzystywanie bez uzyskania wcześniejszej pisemnej zgody jest zabronione.

Zdjęcia i opisy w ofertach (za wyjątkiem zdjęć prezentowanych w sklepie internetowym w celu prezentacji towarów, do których to prawa autorskie należą do podmiotów trzecich) należą do sprzedawcy, a korzystanie z nich czy kopiowanie może następować wyłącznie za zgodą sprzedawcy.

3. Wymagania techniczne:

W celu skutecznego złożenia zamówienia niezbędny jest komputer z procesorem min. 200MHz, 64MB RAM, kartą graficzną obsługującą rozdzielczość 800×600 i 256 kolorów oraz przeglądarka stron internetowych Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera z zainstalowanymi najnowszymi wersjami JAVA i FLASH. Używanie oprogramowania firm trzecich mających wpływ na funkcjonowanie przeglądarek może mieć wpływ na poprawne wyświetlanie oferty sklepu, dlatego w celu pełnej funkcjonalności sklepu, należy je wszystkie wyłączyć.

II. WARUNKI ZAMÓWIENIA

 

 1. Zamówienia można składać 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę, za pośrednictwem strony internetowej https://sklep.medseven.pl , z wyjątkiem przerw technicznych i konserwacyjnych. Zamówienia składane są wyłącznie w formie elektronicznej.
  2. Ceny produktów widoczne na stronach https://sklep.medseven.pl  są cenami wyrażonymi w PLN brutto (zawierają podatek VAT). Ceny nie zawierają kosztów przesyłki, które podane są oddzielnie w opisie każdego produktu. Promocje w sklepie www.sklep.medseven.pl nie łączą się ze sobą. W przypadku towarów przecenionych żaden dodatkowy rabat nie ma już zastosowania. Sprzedawca dostarcza dowód zakupu w postaci rachunku lub faktury VAT, które stanowią potwierdzenie zawartej umowy sprzedaży. W przypadku potrzeby wystawienia faktury VAT, w formularzu zamówienia należy podać dokładne dane konieczne do poprawnego wystawienia faktury VAT. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za wady fizyczne i prawne sprzedawanych towarów na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym.
  3. Zamówienia w sklepie internetowym https://sklep.medseven.pl/  można składać wypełniając formularze zamówienia będąc klientem zarejestrowanym jak również niezarejestrowanym który dostępy jest na stronach sklepu.
  4. Wyjątkiem jest rozliczanie produktów Refundacyjnych o czym stanowi instrukcja Realizacji Zamówień na Produkty Refundowane – LINK
  5. W celu dokonania zakupu konieczne jest podanie danych teleadresowych niezbędnych do realizacji zamówienia. Kupujący zobowiązany jest do podania prawidłowych oraz pełnych danych osobowych. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do niezrealizowania zamówień w przypadku:
 • nieprawidłowego/niekompletnego wypełnienia formularza zamówienia (brak wszystkich danych potrzebnych do realizacji zamówienia),
 • niedokonania wpłaty w terminie 7 dni od dnia złożenia zamówienia (w przypadku wyboru opcji płatności “z góry”),
 • nieodebrania przesyłki.
  6. Wszystkie produkty dostępne na stronie sklepu posiadają gwarancje producenta. W wyjątkowych sytuacjach dotyczących innej formy gwarancji znają Państwo te dane w opisie produktu.

III. METODY PŁATNOŚCI:

W sklepie internetowym https://sklep.medseven.pl/ można dokonać płatności w następujący sposób:

 • Płatność gotówką lub kartą za pobraniem przy odbiorze przesyłki.
 • Płatność gotówką lub kartą przy odbiorze osobistym.
 • Płatność przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy – Raiffeisen Bank Polska S.A. numer konta: 93 1750 1051 0000 0000 2371 4628
 • Płatności elektroniczne i płatności kartą płatniczą za pośrednictwem serwisu PayU

 1. W przypadku wyboru płatności przelewem bądź płatności elektronicznych, klient zobowiązany jest do dokonania płatności w terminie 3 dni roboczych od dnia zawarcia umowy sprzedaży.
 2. W przypadku wyboru płatności za pobraniem, klient zobowiązany jest do dokonania zapłaty przy odbiorze przesyłki.

W przypadku niewywiązania się klienta z terminowego dokonania zapłaty, sprzedawca wyznacza klientowi dodatkowy termin na dokonanie płatności i informuje o tym klienta za pośrednictwem poczty elektronicznej. Po upływie tego terminu, sprzedawca odstąpi od umowy sprzedaży i usunie zamówienie ze sklepu internetowego, przesyłając klientowi stosowną informację pocztą elektroniczną.

IV. CZAS I KOSZTY TRANSPORTU

 

 1. Dostawa Produktu dostępna jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy Produktu (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) są wskazywane Klientowi na stronach Sklepu Internetowego w zakładce informacyjnej dotyczącej kosztów dostawy oraz w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.
 3. Odbiór osobisty Produktu przez Klienta jest bezpłatny.
 4. Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby dostawy lub odbioru Produktu:
 • Przesyłka kurierska, przesyłka kurierska pobraniowa.
 • Przesyłka paczkomatowa.
 • Przesyłka paletowa.
 • Odbiór osobisty dostępny pod adresem: ul. Startowa 3, 85-744 Bydgoszcz – w Dni Robocze, w godzinach od 08:00 do 15:30
 1. Termin dostawy Produktu do Klienta wynosi maksymalnie do 14dni Roboczych, chyba że w opisie danego Produktu lub w trakcie składania Zamówienia podano krótszy termin. W przypadku Produktów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy podany termin, który jednak nie może przekroczyć 14 Dni Roboczych. Początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta liczy się w następujący sposób:
  1. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektronicznych lub kartą płatniczą – od dnia uznania rachunku bankowego lub rachunku rozliczeniowego Sprzedawcy.
  2. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności gotówką za pobraniem – od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.
 2. Termin gotowości Produktu do odbioru przez Klienta – w przypadku wyboru przez Klienta odbioru osobistego Produktu, Produkt będzie gotowy do odbioru przez Klienta w terminie do 14  Dni Roboczych, chyba że w opisie danego Produktu lub w trakcie składania Zamówienia podano krótszy termin. W przypadku Produktów o różnych terminach gotowości do odbioru, terminem gotowości do odbioru jest najdłuższy podany termin, który jednak nie może przekroczyć 14 Dni Roboczych. O gotowości Produktu do odbioru Klient zostanie dodatkowo poinformowany przez Sprzedawcę. Początek biegu terminu gotowości Produktu do odbioru przez Klienta liczy się w następujący sposób:
  1. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektronicznych lub kartą płatniczą – od dnia uznania rachunku bankowego lub rachunku rozliczeniowego Sprzedawcy.
  2. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności gotówką przy odbiorze osobistym – od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.
 3. Sprzedawca odpowiednio i starannie zabezpiecza przesyłkę na czas transportu. Jeśli jednak przesyłka okazuje się niekompletna, wadliwa lub uszkodzona, klient powinien niezwłocznie powiadomić o tym fakcie sprzedawcę. Jeżeli przesyłka dotarła do klienta w stanie wskazującym na ubytek lub uszkodzenie podczas transportu, klient ma prawo żądać od pracownika dostawcy sporządzenia właściwego protokołu.
 4. Wszystkie przesyłki wysyłane przez sklep internetowy są ubezpieczone. W razie zaginięcia lub zagubienia, sprzedawca bierze na siebie pełną odpowiedzialność. Klient w takim przypadku otrzyma pełnowartościowy towar lub zwrot pieniędzy.
 5. W przypadku nieodebrania przez klienta przesyłki i jej zwrotu do sprzedawcy, sprzedawca skontaktuje się z klientem telefonicznie bądź drogą internetową w celu uzgodnienia terminu i kosztów ponownego dostarczenia zamówionych produktów.

V. REKLAMACJA

 1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Klienta, jeżeli sprzedany Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia), są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym (w tym art. 556-576 Kodeksu Cywilnego).
 1. Klient może złożyć sprzedawcy reklamację w formie pisemnej w następujący sposób:
  – wypełniając formularz reklamacyjny on-line
  – pisemnie na adres: Medseven sp. z o.o. ul. Startowa 3, 85-744 Bydgoszcz
  – w formie elektronicznej na adres email: sklep@medseven.eu

Dla poprawnej identyfikacji a tym samym ułatwienia i efektywnego rozpatrzenia reklamacji sprzedawca udostępnia do pobrania FORMULARZ REKLAMACYJNY, który pozwala wprowadzić niezbędne informacje.

  1. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia.
  2. Jeżeli Klient będący konsumentem, wykonując uprawnienia z tytułu rękojmi, zażądał wymiany rzeczy lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a Sprzedawca nie ustosunkował się do tego żądania w terminie 14 dni kalendarzowych, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione.
  3. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany dostarczyć Produkt wadliwy na adres: ul. Startowa 3, 85-744 Bydgoszcz. W przypadku Klienta będącego konsumentem koszt dostarczenia Produktu ponosi Sprzedawca. Jeżeli ze względu na rodzaj Produktu lub sposób jego zamontowania dostarczenie Produktu przez Klienta będącego konsumentem byłoby nadmiernie utrudnione, Klient obowiązany jest udostępnić Produkt Sprzedawcy w miejscu, w którym Produkt się znajduje.

VI. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

1.Konsument oraz przedsiębiorca na prawach konsumenta, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w pkt. VI. 7. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone sprzedawcy np:

 • pisemnie na adres: Medseven sp. z o.o. ul. Startowa 3, 85-744 Bydgoszcz
 • w w formie elektronicznej na adres email: sklep@medseven.eu

Sprzedawca przygotował propozycję ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:
 • dla umowy, w wykonaniu której Sprzedawca wydaje Produkt, będąc zobowiązany do przeniesienia jego własności (np. Umowa Sprzedaży) – od objęcia Produktu w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która: (1) obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniego Produktu, partii lub części albo (2) polega na regularnym dostarczaniu Produktów przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszego z Produktów;
 • dla pozostałych umów – od dnia zawarcia umowy.
 1. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą.
 2. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy Produktu (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez konsumenta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym). Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze Produkt od konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 3. Konsument ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od umowy, zwrócić Produkt Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Produkt. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem. Konsument może zwrócić Produkt na adres: ul. Startowa 3, 85-744 Bydgoszcz.
 4. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.
 5. Możliwe koszty związane z odstąpieniem przez konsumenta od umowy, które obowiązany jest ponieść konsument:
 • Jeżeli konsument wybrał sposób dostawy Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 • Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu. W przypadku Produktów, które nie mogą zostać w zwykłym trybie odesłane pocztą (np. przesyłki gabarytowe), konsument może ponieść wyższe koszty ich odesłania, zgodnie z poniższym przykładowym cennikiem jednego z przewoźników: https://www.sendit.pl/cennik/cenniki-krajowe/fedex.
 • W przypadku Produktu będącego usługą, której wykonywanie – na wyraźne żądanie konsumenta – rozpoczęło się przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, konsument, który wykonuje prawo odstąpienia od umowy po zgłoszeniu takiego żądania, ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w umowie ceny lub wynagrodzenia. Jeżeli cena lub wynagrodzenie są nadmierne, podstawą obliczenia tej kwoty jest wartość rynkowa spełnionego świadczenia.
 1. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:
  • o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
  • w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
  • w której przedmiotem świadczenia jest Produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  • w której przedmiotem świadczenia jest Produkt ulegający szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
  • w której przedmiotem świadczenia jest Produkt dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  • w której przedmiotem świadczenia są Produkty, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
  • w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu Umowy Sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi Sprzedawca nie ma kontroli;
  • w której konsument wyraźnie żądał, aby Sprzedawca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli Sprzedawca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza Produkty inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub Produktów;
  • w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  • o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
  • zawartej w drodze aukcji publicznej;
  • o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
  • o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
 1. Zawarte w niniejszym punkcie VI. Regulaminu postanowienia dotyczące konsumenta stosuje się od dnia 1 stycznia 2021 r. i dla umów zawartych od tego dnia również do Usługobiorcy lub Klienta będącego osobą fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

VII. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW

PRZEDSIĘBIORCY

 1. Niniejszy punkt regulaminu dotyczy wyłącznie klientów nie będących konsumentami.
 2. Sprzedawca, w przypadku klienta nie będącego konsumentem, ma prawo wymagać przedpłaty całości lub części płatności.
 3. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie w dostawie wynikłe z winy wybranego przewoźnika (dostawcy).
 4. Klient, nie będący konsumentem, ma obowiązek sprawdzić przesyłkę przy odbiorze co do zawartości i braku uszkodzeń podczas transportu. W przypadku stwierdzenia ubytku, uszkodzenia, klient zobowiązany jest do poinformowania sprzedawcy i ewentualnie sporządzenia protokołu szkody z przewoźnikiem (dostawcą).
 5. Zgodnie z art. 558 par.1 Kodeksu Cywilnego odpowiedzialność sprzedawcy z tytułu rękojmi za produkt wobec klienta nie będącego konsumentem zostaje wyłączona.
 6. Wszelkie spory powstałe pomiędzy sprzedawcą a klientem nie będącym konsumentem podlegają sądowi właściwemu ze względu na siedzibę sprzedawcy

 PRZEDSIĘBIORCY NA PRAWACH KONSUMENTA (obowiązuje od 01.01.2021r.)

 1. Przedsiębiorca na prawach konsumenta, tj. osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, zostaje objęty ochroną konsumencką w trzech obszarach:
 • poszerzonych uprawnień z tytułu rękojmi za wady towaru – w tym wypadku mają zastosowanie mechanizmy opisane w rozdziale V. REKLAMACJE;
 • odstąpienia od umowy zawartej na odległość w terminie 14 dni bez podania przyczyny; Zwrotom wciąż nie podlegają produkty, zgodnie z art. 38 Ustawy o prawach konsumenta wymienione w rozdziale VI. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY – szczegóły znajdują się w punkcie 9,
 • nie obejmują go tzw. klauzule abuzywne dotyczące przedsiębiorców
 1. Aby osoba fizyczna, prowadząca działalność gospodarczą, została objęta ochroną konsumencką, musi zostać spełniony jeden warunek — umowa, którą przedsiębiorca będzie zawierać ze sprzedawcą, nie może mieć charakteru zawodowego, czyli nie może dotyczyć bezpośrednio branży, w której specjalizuje się przedsiębiorca.

  VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Umowy zawierane poprzez Sklep Internetowy zawierane są w języku polskim.
 2. Zmiana Regulaminu:
 • Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn, to jest: zmiany przepisów prawa; zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu.
 • W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o charakterze ciągłym (np. świadczenie Usługi Elektronicznej – Konto) zmieniony Regulamin wiąże Usługobiorcę, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 oraz 384[1] Kodeksu Cywilnego, to jest Usługobiorca został prawidłowo powiadomiony o zmianach i nie wypowiedział umowy w terminie 15 dni kalendarzowych od dnia powiadomienia. W wypadku gdyby zmiana Regulaminu skutkowała wprowadzeniem jakichkolwiek nowych opłat lub podwyższeniem obecnych Usługobiorca ma prawo odstąpienia od umowy.
 • W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o innym charakterze niż umowy ciągłe (np. Umowa Sprzedaży) zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych Usługobiorców/Klientów przed dniem wejścia w życie zmian Regulaminu, w szczególności zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na już składane lub złożone Zamówienia oraz zawarte, realizowane lub wykonane Umowy Sprzedaży.

  W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu Cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.); Ustawy o Prawach Konsumenta; oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa. Żadne z postanowień Regulaminu nie ma na celu naruszenia praw Klienta. Nie może być również w ten sposób interpretowane, gdyż w przypadku niezgodności jakiejkolwiek części Regulaminu z obowiązującym prawem, Sprzedawca deklaruje bezwzględne podporządkowanie się i stosowanie tego prawa w miejsce zakwestionowanego przepisu.