Pozostańmy w kontakcie

Zapraszamy do bezpośredniego kontaktu, z naszymi fachowcami.

Dział Obsługi Klienta

Sklep Internetowy

e-mail: sklep@medseven.eu
tel.: +48 668 163 364
tel.: +48 52 50 65 380
tel.: +48 52 50 65 381
tel.: +48 52 50 65 382

Godziny otwarcia: pon. – pt. 8:00 -16:00

Obsługa Techniczna / Awarie Sklepu
e-mail: marketing@medseven.pl
kom.: +48 503 188 298

Odbiór osobisty Przesyłek

Wypożyczalnia Sprzętu Medycznego – Sklep Stacjonarny
Bydgoszcz
ul. Startowa 3
85-744 Bydgoszcz, (niedaleko Galerii Pomorskiej)
tel.: +48 52 50 65 390
Pokaż dojazd

Szanowni Państwo, w trosce o najwyższą jakość usług gwarantujemy, iż każde nawiązane połączenie znajdzie swój finał w postaci doprowadzenia sprawy do końca. Przekierujemy rozmowę do odpowiedniego działu, oddzwonimy, poinstruujemy jak postąpić w sytuacji problemu z urządzeniem oraz obsługą zamówienia.

Serwis Aparatury Medycznej

Solec Kujawski
ul. Powstańców 6
86-050 Solec Kujawski
godziny otwarcia: pon. – pt. 8:00 – 16:00
Tel:+48 668 258 404
Tel:
+48 52 50 65 387
Tel:+48 52 50 65 389
e-mail: serwis@medseven.eu

Pokaż dojazd

Dane rejestracyjne / fakturowe

Medseven Sp. z o.o.
ul. Michała Kleofasa Ogińskiego 2
85-092 Bydgoszcz
NIP: 554 278 54 31
REGON: 340416272
Nr. konta: 93 1750 1051 0000 0000 2371 4628

 

Regionalni Przedstawiciele Medyczni

Kontakt

Monika
Regionalny Przedstawiciel Medyczny
e-mail: m.wierzbowska@medseven.eu
kom.: +48 505 600 757

Kontakt

Radosław
Regionalny Przedstawiciel Medyczny
e-mail: r.grygiel@medseven.eu
kom.: +48 571 209 917

Kontakt

Lucyna
Regionalny Przedstawiciel Medyczny
e-mail: lm@medseven.eu
kom.: +48 605 873 025

Kontakt

Biuro
Regionalne Biuro Obsługi
e-mail: k.mackowiak@medseven.eu
kom.: +48 733 243 533

Specjalista ds. Leczenia Bezdechu Sennego

Kontakt
Remigiusz
Specjalista ds. Leczenia Bezdechu Sennego
e-mail: r.kowalski@medseven.eu
kom.: +48 571 209 918
Na terenie całej Polski

Starszy Specjalista ds. Kluczowych Klientów

Kontakt

Dawid
Starszy Specjalista ds. Kluczowych Klientów
e-mail: d.gorski@medseven.eu
kom.: +48 783 830 303
Na terenie całej Polski

Kierownik ds. Handlowych

Kontakt

Jarosław Kasprzyk
Kierownik ds. Handlowych
e-mail: j.kasprzyk@medseven.eu
kom.: +48 733 006 318
Klauzula Informacyjna dotycząca kontaktu
TREŚĆ KLAUZULI

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), zwanego dalej RODO, informujemy, iż:

 

 1. Administratorem danych osobowych jest firma Medseven spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Michała Kleofasa Ogińskiego 2, 85-092 Bydgoszcz, NIP 5542785431, REGON 34041627200000, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000298764, z kapitałem zakładowym w wysokości: 646.000 zł.
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, kontakt odo@medseven.eu
 3. Pana/Pani dane osobowe są przetwarzane w następującym zakresie: imię i nazwisko, adres, w tym adres poczty elektronicznej, telefon
 4. podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji zgłoszenia
 5. dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zgłoszenia serwisowego, na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 6. dane osobowe przechowywane będą w czasie niezbędnym do realizacji zgłoszenia, nie dłużej jednak niż 6 lat po zrealizowaniu usługi serwisowej, na podstawie art. 118 Kodeksu cywilnego – przedawnienie roszczeń
 7. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub uczestniczące w realizacji zgłoszenia (w tym firma spedycyjna)
 8. dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich (poza Europejski Obszar Gospodarczy) ani do organizacji międzynarodowych
 9. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz otrzymania ich kopii, oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem
 10. ma Pani/Pan prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych
 11. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO