Jak zrealizować zapotrzebowanie na środki pomocnicze i ortopedyczne

 

Krok 1. Udaj się do lekarza

 

 

 

Po zlecenie na zaopatrzenie w wyroby medyczne udaj się do lekarza posiadającego umowę z NFZ.

Lista specjalistów upoważnionych do wystawienia zlecenia

W ramach ubezpieczenia zdrowotnego pacjentom przysługuje refundacja różnych wyrobów medycznych. Są to np. różnego rodzaju protezy, aparaty CPAP (bezdech senny – leczenie) i ortezy ortopedyczne, wózki inwalidzkie, zestawy infuzyjne do osobistych pomp insulinowych, laski i kule, balkoniki, obuwie ortopedyczne.

 

Krok 2. Potwierdź zlecenie

 

 

 

Otrzymane zlecenie potwierdź w swoim oddziale NFZ.

Lista specjalistów upoważnionych do wystawienia zlecenia

Zlecenie na wyroby medyczne musi zostać potwierdzone do refundacji przez oddział NFZ, na terenie którego ubezpieczony jest zarejestrowany. Zlecenie może być potwierdzone osobiście przez pacjenta, inną osobę w jego imieniu lub drogą pocztową (zlecenie przysyłane pocztą będzie odsyłane na adres pacjenta). Do potwierdzenia zlecenia przez NFZ wymagany jest dowód osobisty osoby odbierającej potwierdzone zlecenie.

WAŻNE: W przypadku gdy konieczne jest natychmiastowe zaopatrzenie pacjenta w wyrób medyczny poza obszarem zarejestrowania chorego – w potwierdzeniu zlecenia może pośredniczyć oddział Funduszu, na terenie którego pacjent przebywa.

 

Krok 3. Odbierz wyrób medyczny

 

 

 

Odbierz zaordynowany wyrób medyczny w punkcie mającym umowę z NFZ.

Cennik produktów refundowanych

Mając zlecenie potwierdzone do refundacji zapraszamy do kontaktu z naszym biurem obsługi klienta gdzie przestawimy zasady realizacji naszego zamówienia internetowego – KONTAKT , gdzie realizujemy umowę z NFZ w rodzaju zaopatrzenie w wyroby medyczne. Po potwierdzeniu przez naszych pracowników podstawy refundacyjnej, otrzymają państwo Kupon który refunduje państwa zobowiązanie, a wprowadzany jest w okno Kod kuponu w koszyku. W przypadku gdy wartość zamówienia przekroczy podstawę refundacji mogą Państwo dopłacić kwotę nadwyżki i zrealizować całe zamówienie.
Pacjenci mają prawo wyboru wyrobu medycznego spośród zróżnicowanej oferty. Produkty o tych samych funkcjach mogą różnić się ceną i jakością. Jeżeli cena wybranego przez pacjenta wyrobu medycznego jest wyższa niż cena określona limitem, pacjent dopłaca różnicę pomiędzy ceną brutto, a kwotą refundacji.