Kapnografy

Monitorowanie pracy organizmu pacjenta jest ważne w leczenie różnego rodzaju dolegliwości zdrowotnych. Jednym z częściej stosowanych w tym celu rodzajów urządzeń medycznych są kapnografy z pulsoksymetrem.

Wyświetlanie wszystkich wyników: 2

Czym jest kapnograf i do czego służy?

Kapnograf to urządzenie diagnostyczne do wykonywania pomiarów aktualnego stężenia dwutlenku węgla w organizmie pacjenta – wyniki pomiaru są wyświetlane w postaci wykresu zmian stężenia CO2 w czasie, zwanego kapnogramem. Kapnograf wykorzystuje technikę spektrofotometryczną, która polega na pomiarze pochłaniania światła podczerwonego przez dwutlenek węgla. Kapnograf może być podłączony do układu oddechowego pacjenta w sposób ciągły lub pobierać za pomocą cienkiej rurki okresowe próbki gazu wydechowego.

Korzyści płynące z używania kapnografu

Kapnograf jest niezwykle przydatnym narzędziem w medycynie ratunkowej i intensywnej terapii. Przy jego pomocy personel medyczny jest w stanie:

  • ocenić stopień natlenienia i wentylacji pacjenta,
  • ocenić skuteczność prowadzonej resuscytacji krążeniowo-oddechowej,
  • wykryć i leczyć zaburzenia oddechowe, takie jak hipo- lub hiperwentylacja, niedodma, astma czy obrzęk płuc,
  • kontrolować przebieg znieczulenia wziewnego i anestetyków,
  • przewidywać i zapobiegać powikłaniom pooperacyjnym.

Kapnograf znacząco ułatwia postawienie odpowiedniej diagnozy i dobranie odpowiednich metod leczenia, a to przekłada się na zwiększenie u pacjentów szans przeżycia i powrotu do zdrowia.