Pompa strzykawkowa s7 – HEDY

Zapytaj o produkt

Hedy

Zaawansowane pompy strzykawkowe o konstrukcji modułowej i wyspecjalizowanej stacji dokującej, wyróżniają się wielozadaniowością oraz inteligentnym działaniem, które prowadzą do spełnienia różnorodnych potrzeb klinicznych

99 w magazynie

Zaawansowane pompy strzykawkowe o konstrukcji modułowej i wyspecjalizowanej stacji dokującej, wyróżniają się wielozadaniowością oraz inteligentnym działaniem, które prowadzą do spełnienia różnorodnych potrzeb klinicznychPompy infuzyjne stosowane są między innymi na:

oddziałach intensywnej terapii

salach operacyjnych

oddziałach pediatrycznych

oddziałach ratunkowych

Cechy charakterystyczne pompy strzykawkowej:

 • Dynamiczne monitorowanie ciśnienia (DPS), ekran pokazuje wartość ciśnienia podczas wlewu. Po wyłączeniu przepływu pompa przestaje działać, sygnalizując to alarmem dźwiękowym i świetlnym, widocznym na ekranie. Regulowane ciśnienie okluzji (alarm 11-poziomowy).

 • Funkcja anty-bolus: gdy przepływ wlotowy urządzenia infuzyjnego jest zablokowany, pompa automatycznie uwalnia ciśnienie, aby uniknąć uszkodzenia bolusa u pacjenta.

 • Funkcja anty-syfon zapobiegający wypływaniu płynów podczas przerwy.

 • Czas pracy akumulatora (pełne ładowanie, szybkość wlewu 5 ml/h), ≥360 minut. Czas ładowania: ≤240 minut.

 • Dziennik zdarzeń: 2000 zdarzeń, w tym zapisy operacji, zapisy rozpoczęcia i zakończenia wlewu, zmiany wlewu, objętość wlewu oraz informacje nt. odnotowanych alarmów.
 • Alarm: 3-stopniowy alarm dźwiękowy (wysoki, średni i niski), 9 poziomów regulowania głośności alarmu dźwiękowego.

 • Rodzaje alarmów: przerwa w zasilaniu prądem zmiennym, przerwa w zasilaniu prądem stałym, niski poziom baterii, rozładowana bateria, przypomnienie o zdarzeniu, bliski koniec wlewu, zakończenie wlewualarm pustej strzykawki, alarm natężenia przepływu, alarm niepodłączonej strzykawki, alarm wyjątku systemowego.

 • Dotykowy ekranpolski interfejs.

 • Interfejs wejścia/wyjścia: transmisja danych komunikacyjnych RS232 i powiadomienia pielęgniarek. System zarządzający transferem łączącym DOCK, instalacja modułu do bezprzewodowego monitorowania.

 • Stacja do pompy strzykawkowej z rowkami odprowadzającymi pomiędzy pompami umieszczonymi piętrowo.

 • Tryb wlewu: tryb szybkości, tryb ustawionego czasu, tryb czasowy.

 • Wyświetlacz: 3.5”, rezystywny ekran dotykowy, regulowany poziom jasności (1-9).

 • Wyświetlana treść: przebieg wlewu, skumulowana objętość, ustawiona objętość, próg ciśnienia i bieżące ciśnienie, alarmy, rodzaj prowadzonego wlewu, stan zasilania, data, godzina.

Dane techniczne:

Wymagania bezpieczeństwa – spełnione standardy:
EN 60601-1:2006;
EN 60601-1-2:2007;
EN 60601-1- 6:2010; EN 60601-1-8:2007;
BS EN 62304-2006;
IEC 60601-2-24:2012;
EN 1789-2007
Stopień wodoszczelności:
IPX3
Konstrukcja dwuprocesorowa:
dual-CPU zapewnia bezpieczeństwo systemu
Parametry kontroli wlewu:
Zakres szybkości wlewu: 5/6ml płynu, (0.1〜150)ml/h
10ml płynu, (0.1〜300)ml/h
20ml płynu, (0.1〜600)ml/h
30ml płynu, (0.1〜800)ml/h
50/60ml płynu, (0.1〜1500)ml/h
Przyrost prędkości:
(0.1-99.99) ml/h, przyrost 0.01 ml/h;
(100.0-999.9) ml/h, przyrost 0.1 ml/h;
(1000-1500) ml/h, przyrost 1 ml/h.
Ustawienie skali:
(0.1-9999) ml
Ustawienie przyrostu:
Ustawienie skali (0.1-99.99) ml, przyrost 0.01ml;
Ustawienie skali (100.0-999.9) ml, przyrost 0.1ml;
Ustawienie skali (1000-9999) ml, przyrost 1ml.
Ustawienia czasu:
00:00:01 – 99:59:59 (h:m:s)
Automatyczna identyfikacja wlewu:
5 ml,
10 ml,
20 ml,
30 ml,
50/60ml.
Wbudowanych ponad 30 rodzajów powszechnych zestawów podawczych. Możliwość niestandardowej kalibracji wlewu.
Analiza impedancji bioelektrycznej:
Technologia 8-punktowej analizy impedancji opracowana przez firmę seca
Dokładność wlewu:
± 2%
Dokładność mechaniczna:
± 0.5%
Szybki start:
automatyczne uruchamianie szybkiego wlewu dla wyeliminowania opóźnień.
BOLUS:
funkcja automatyczna i manualna;
tempo bolusa (0.1 ml/h ~ max. tempo wlewu).
Funkcja automatyczna, ustawiona wartość 0,1 ml ~ 5 ml, wartość kroku 0.1ml.
Funkcja Vein Open (KVO):
po zakończeniu infuzji, pompa przechodzi w tryb KVO automatycznie, KVO można wyłączyć.
Dostosowany zakres szybkości KVO: (0.1 ~ 5.0) ml/h; przyrost: 0,1 ml/h na krok.