Wózki inwalidzkie są niezbędnym wyposażeniem dla osób z ograniczoną mobilnością. Posiadanie własnego wózka inwalidzkiego znacznie ułatwia im codzienne funkcjonowanie i zapewnia większą samodzielność. W Polsce refundacja wózków inwalidzkich jest możliwa dzięki Narodowemu Funduszowi Zdrowia (NFZ), który umożliwia uzyskanie zwrotu części kosztów zakupu takiego sprzętu. W naszym dzisiejszym wpisie na blogu sklepu wyposażenia medycznego MEDSEVEN omawiamy, jak krok po kroku przejść przez proces ubiegania się o refundację NFZ na wózek inwalidzki.

Warunki uzyskania refundacji

Aby ubiegać się o refundację na wózek inwalidzki, należy spełnić kilka podstawowych warunków. Przede wszystkim, osoba potrzebująca i ubiegająca się o refundację zakupu wózka musi posiadać orzeczenie o niepełnosprawności z powodu ograniczonej lub znacznie ograniczonej możliwości poruszania się. Taki dokument jest wydawany przez odpowiedni organ orzekający. Ponadto osoba ta musi być ubezpieczona w NFZ, a zakupiony wózek musi być zgodny z przepisami i normami obowiązującymi na terenie Polski.

Dokładne kryteria ubiegania się o dofinansowanie zakupu wózka inwalidzkiego z NFZ są określone przez Ministra Zdrowia w Rozporządzeniu z dnia 29 maja 2017 r. (wraz z późniejszą nowelizacją) w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie. Wartość refundacji NFZ wózka inwalidzkiego jest zawsze ściśle określona w zależności od potrzeb pacjenta. Oznacza to, że np. nie każdemu przysługuje dofinansowanie wózka sportowego lub wózka elektrycznego.

Konsultacja z lekarzem

Pierwszym krokiem w procesie uzyskania refundacji na wózek inwalidzki jest konsultacja z lekarzem specjalistą, który oceni stan zdrowia pacjenta i zdecyduje, czy rozpoczęcie korzystania z wózka inwalidzkiego jest konieczne dla poprawy jakości życia pacjenta. Jeśli lekarz uzna, że wózek jest potrzebny, wystawi specjalne zaświadczenie (receptę), które w dalszym kroku będzie podstawą do ubiegania się o refundację NFZ.

Wybór odpowiedniego wózka

Następnie należy wybrać odpowiedni wózek inwalidzki, który spełnia indywidualne potrzeby osoby niepełnosprawnej. Podczas dokonywania wyboru wózka inwalidzkiego warto skonsultować się z fizjoterapeutą lub innym specjalistą, który pomoże dobrać odpowiedni model. Rodzajów wózków inwalidzkich obecnie jest bardzo dużo i na pewno wybór odpowiedniego, tzn. takiego, który będzie dla nas wygodny w użytkowaniu, jest ważnym etapem przywracania sobie komfortu życia. Warto również sprawdzić, czy dany wózek jest objęty refundacją przez NFZ, gdyż nie wszystkie modele kwalifikują się do tego programu.

Złożenie wniosku o refundację

Aby ubiegać się o refundację na wózek inwalidzki, należy złożyć odpowiedni wniosek wraz z wymaganymi dokumentami. Wniosek można pobrać ze strony internetowej NFZ lub odebrać osobiście w placówce NFZ. Do wniosku należy dołączyć następujące dokumenty:

  • Kserokopia orzeczenia o niepełnosprawności.
  • Kserokopia dowodu osobistego.
  • Kserokopia, wystawionej przez lekarza, recepty na wózek inwalidzki.
  • Faktura VAT lub paragon fiskalny potwierdzający zakup wózka.
  • Oświadczenie o nieodstąpieniu od umowy sprzedaży wózka inwalidzkiego.

Oczekiwanie na decyzję NFZ

Po złożeniu wniosku, wraz z wymaganymi dokumentami, NFZ rozpatrzy wniosek i podejmuje decyzję o przyznaniu refundacji. Proces ten może trwać kilka tygodni. Jeśli decyzja jest pozytywna, NFZ przekaże środki na konto bankowe osoby ubiegającej się o refundację. Warto pamiętać, że refundacja nie pokrywa całkowitego kosztu zakupu wózka inwalidzkiego, ale jedynie część jego wartości.

Uzyskanie refundacji na kupno wózka inwalidzkiego może być skomplikowanym procesem, jednak warto podjąć próbę, gdyż może to znacznie zmniejszyć koszty zakupu takiego sprzętu. Ważne jest, aby przed złożeniem wniosku o refundację, dokładnie zapoznać się z procedurą i zgromadzić wszystkie wymagane dokumenty. Działania te pozwolą zwiększyć szanse na uzyskanie wsparcia finansowego ze strony NFZ.